Utredning om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Regeringen skriver följande: Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och utreda frågan om statligt huvudmannaskap.

Syftet med förslaget om statligt huvudmannaskap är en ändamålsenlig reglering som skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för insatser av god kvalitet. Utredaren ska även överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap.

Läs mer här