Corona och den personliga assistansen - information

Många assistansberättigade ingår i riskgruppen när det gäller Covid-19. Det gäller att hålla sig uppdaterad om myndigheternas information. From 9 februari 2022 släpps restriktionerna men vissa åtgärder kvarstår.

För att begränsa spridningen av covid-19 tar Folkhälsomyndigheten beslut om åtgärder. Flera åtgärder upphörde att gälla den 9 februari 2022, dock ligger Folkhälsomyndighetens rekommendationer om smittförebyggande åtgärder kvar för att skydda äldre och andra riskgrupper.

IfA har valt att from detta datum endast ha Folkhälsomyndighetens länk till information för att du lättare ska hitta råd och stöd. Pandemin är inte över och det är viktigt att vi alla tar ansvar för oss själva och för andra och håller oss uppdaterade med aktuell information.

Folkhälsomyndigheten

För att begränsa spridningen av covid-19 tar Folkhälsomyndigheten beslut om åtgärder. Här beskrivs de senaste besluten kortfattat. Flera åtgärder upphörde att gälla den 9 februari 2022.

Åtgärder mot covid-19 i februari, klicka här ->

Vaccinering_fhm

 //

Intressegruppen för Assistansberättigade, info@intressegruppen.info tel 044-120080