Så bra blir assistansen för barn med nya föräldraavdraget

Heja Olika skriver följande: Det nya schablonavdraget för föräldraansvar som väntas gälla från 1 januari 2023 får stor betydelse för barns möjligheter att få personlig assistans.

Läs hela artikeln här