Försäkringskassan, Andreas Larsson – ”Väsentligt ändrade förhållanden behöver förtydligas i lagstiftning”

Det är i vissa delar oklart vad ”väsentligt ändrade förhållanden” innebär och det behöver förtydligas, säger Andreas Larsson. Han bekräftar att fler assistanstimmar inte beviljas om den sökande inte bedöms ha rätt till assistansersättning enligt nuvarande rättspraxis.

– Då får man ett beslut om att man inte får fler timmar.

Ta del av hela artikelnhär