Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter i samband med covid-19

Regeringen har föreslagit en ny period för ersättning. Enligt förslaget börjar den gälla den 6 april och i samband med det kommer vi publicera ansökningsblanketten här.

Ta del av hela informationen från Försäkringskassan här