"Vem är Försäkringskassan till för och vad är myndighetens uppdrag?"

DHR skriver på Altinget. DEBATT. Försäkringskassan måste genomföra samma hårda förändringsarbete som Skatteverket gjort. En genomlysning av hur myndigheten hanterar sjukpenningen räcker inte, det krävs mer. Viktigast är att den interna kulturen ses över, skriver Åsa Strahlemo, ordförande DHR.

Vidare står följande. I dag sänder SVT Uppdrag granskning ett program om Försäkringskassan. DHR har länge sett fram emot en sådan granskning, eftersom många människor i dag saknar förtroende för Försäkringskassan. Det är inte bara något som vi på DHR upplever, utan det är något som ett otal personer vittnat om.

Läs hela debattartikeln här.