Nyheter

Posts about Media (9)

”Utredningen kommer inte lägga fram kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ” - Lars Lööw, statlig utredare

Läs mer

Riksdagsmajoritet: Alla hjälpmoment ska ge rätt till personlig assistans

Läs mer

”Omprövningsstoppet måste vara kvar även efter lagändringarna” - Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG

Läs mer

"För medicinskt fokus"

Läs mer

Några få timmar avgör Samuels vardag

Läs mer

"Tillsätt en kriskommission för personlig assistans" - Bengt Eliasson, Liberalerna

Läs mer

Försäkringskassans feltolkningar får katastrofala följder

Läs mer

Jättelyft för personlig assistans från januari 2023

Läs mer

Lagförslag på gång om stärkt rätt till personlig assistans

Läs mer

Försäkringskassans återkrav på felaktigt utbetald assistansersättning

Läs mer

IVO förstärker tillsynen för våld mot personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Försäkringskassan överskrider sin rätt - igen!

Läs mer