Ministern: Jag förstår att assistansersättningen är för låg

HejaOlika har publicerat en kommentar från socialtjänstministern angående assistansersättningen. 

Läs artikeln här