Kompetensutveckla på hemmaplan

Bokar du tid med oss så kan vi under rådande omständigheter erbjuda möten med en IfA-specialist via Teams. Lite senare under 2020 hoppas vi att vi åter kan erbjuda fysiska möten där vi kommer till dig/er eller till en annan lokal som du/ni valt för att diskutera assistansfrågor med dig och de personliga assistenterna eller till er som jobbar på kansliet/sitter i styrelsen hos en assistansanordnare.

Våra IfA-specialister har alla lång erfarenhet av assistansfrågor. Några är själva assistansanvändare, andra har erfarenhet genom att t ex ha arbetat lång tid i assistansverksamhet. Du bestämmer själv vilka frågor du behöver diskutera. Du kan också specialbeställa möten som till exempel handlar om:

 • Lagändringar
 • Tankar och diskussioner om grunderna till lagändringarna
 • Etik och moral inom assistans
 • Assistansomkostnader
 • Semester
 • Arbetsmiljö
 • Tystnadsplikt
 • Beslut
 • Överklagande
 • Schema
 • Konflikthantering
 • Lönekriterier
 • Medarbetarsamtal
 • Arbetsledning

IfA-specialisterna kan med fördel användas för att informera administrativ personal i ovanstående och andra aktuella frågor inom området personlig assistans.

Pris

Minsta uppdragstid är två timmar alternativt fem timmar om uppdraget innefattar resa överstigande en timmes restid totalt.

Kostnaden är 938 kr/timme inkl moms för enskilda assistansberättigade medlemmar och assistansanordnare som är med i IfAs nätverk för assistansanordnare, 1875 kr/timme inkl moms för övriga.

Ev resekostnad och logi tillkommer.