Kompetensutveckla på hemmaplan

Bokar du tid med oss så kommer vi hem till dig eller till en annan lokal som du valt för att diskutera assistansfrågor med dig och dina assistenter eller er som jobbar på kansliet/sitter i styrelsen hos en assistansanordnare.

Våra IfA-specialister har alla lång erfarenhet av assistansfrågor. Några är själva assistansberättigade, andra har erfarenhet genom att t ex ha arbetat lång tid i assistansverksamhet. Du bestämmer själv vilka frågor du behöver diskutera. Du kan också specialbeställa möten som till exempel handlar om:

 • Lagändringar
 • Tankar och diskussioner om grunderna till lagändringarna
 • Etik och moral inom assistans
 • Assistansomkostnader
 • Semester
 • Arbetsmiljö
 • Tystnadsplikt
 • Beslut
 • Överklagande
 • Schema
 • Konflikthantering
 • Lönekriterier
 • Medarbetarsamtal
 • Arbetsledning

IfA-specialisterna kan med fördel användas för att informera administrativ personal i ovanstående och andra aktuella frågor inom området personlig assistans.

Pris

Minsta uppdragstid är två timmar alternativt fem timmar om uppdraget innefattar resa överstigande en timmes restid totalt.

938 kr/timme inkl moms för AR-anordnare och enskilda assistansberättigade medlemmar.  1875 kr/timme inkl moms för övriga.

Resekostnad och logi tillkommer.