Kompetensutveckla på hemmaplan

Bokar du tid med oss så kan vi erbjuda möten med en IfA-specialist via digitala verktyget Teams.

Våra IfA-specialister har alla lång erfarenhet av assistansfrågor. Några är själva assistansanvändare, andra har erfarenhet genom att t ex ha arbetat lång tid i assistansverksamhet. Du bestämmer själv vilka frågor du behöver diskutera. Du kan också specialbeställa möten som till exempel handlar om:

 • Lagändringar
 • Tankar och diskussioner om grunderna till lagändringarna
 • Etik och moral inom assistans
 • Assistansomkostnader
 • Semester
 • Arbetsmiljö
 • Tystnadsplikt
 • Beslut
 • Överklagande
 • Schema
 • Konflikthantering
 • Lönekriterier
 • Medarbetarsamtal
 • Arbetsledning

IfA-specialisterna

kan med fördel användas för att informera administrativ personal i ovanstående och andra aktuella frågor inom området personlig assistans.

Pris

Minsta uppdragstid är två timmar alternativt fem timmar om uppdraget innefattar resa överstigande en timmes restid totalt.

Kostnaden är 938 kr/timme inkl moms för enskilda assistansberättigade medlemmar och assistansanordnare som är med i IfAs nätverk för assistansanordnare, 1875 kr/timme inkl moms för övriga.