Låt inte Försäkringskassan pröva de kommunala besluten mot ändrade förhållanden

Assistanskoll har intervjuat IfAs ordförande Sophie Karlsson, om förslag från huvudmannaskapsutredningen.

Läs artikeln här