Nyheter

Posts about Media (8)

Försäkringskassan drar in assistans på felaktiga grunder

Läs mer

Så vill Lars Lööw göra assistansen hållbar igen

Läs mer

Nej till riksdagens krav om grundläggande behov

Läs mer

"En mycket oroande utveckling"

Läs mer

Kammarrättsdom begränsar assistansen i strid med LSS

Läs mer

Vi måste hjälpas åt för att stoppa Försäkringskassans framfart

Läs mer

Så bra blir assistansen för barn med nya föräldraavdraget

Läs mer

Grundläggande behov högaktuellt

Läs mer

Stärkt egenvård och nytt grundläggande behov välkomnas

Läs mer

"Ska riksdagens beslut om grundläggande behov genomföras?"

Läs mer

"Prepping för personlig assistans – ny webbutbildning"

Läs mer

"Ge utredningen tilläggsdirektiv!" - Sophie Karlsson, IfAs ordförande

Läs mer