Nyheter

Posts about Media (10)

Henrik Petrén, Fremia – ”Vänner och anhöriga får rycka in som assistenter”

Läs mer

”Hur skulle personlig assistans värderas i ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp?” - Lise Lidbäck, Neuroförbundet

Läs mer

Rekordlågt antal förstagångsansökningar

Läs mer

”Förarbetena visar att förvaltningsdomstolarna agerar fel kring assistansåterkrav”

Läs mer

Anna Barsk Holmbom– ”Vilka andra behov än de rent medicinska kommer att accepteras?”

Läs mer

Johan Klinthammar, RBU – ”Omprövningarna har blivit en hetsjakt”

Läs mer

Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Omprövning ska bara göras när de faktiska behoven förändrats”

Läs mer

Ny prissättningsmodell för assistansersättningen?

Läs mer

Uppmaning till Magdalena Andersson att agera

Läs mer

Tuff politikerdebatt om huvudmannaskap och funkisskatt

Läs mer

Massiv kritik mot låga höjningen av assistansersättning 2022

Läs mer

Jessica Smaaland, STIL – ”Personer med LSS-insatser är bortglömda igen”

Läs mer