Djup besvikelse över statsbudgeten

HejaOlika skriver om reaktioner på regeringens budget för 2023. 

Läs artikeln här