Gör funktionsrättskonventionen till lag!

Den 3 december är den Internationella Funktionsrättsdagen!
 
FN beslutade 1992 att inrätta en årlig dag för att öka medvetenhet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 
Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning är inte är självklarhet, även om man kan tycka att det borde vara så. Vi behöver hela tiden lyfta och framhålla att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter.
 
Inom den personliga assistansen har vi under ett drygt decennium sett hur rättigheterna beskärs och begränsas på olika sätt och även om bättring är på väg på vissa fronter, så är många personers rättigheter fortfarande minskade.
 
IfA kämpar för att förbättra den personliga assistansen!
 
En viktig del för att stärka rättigheterna är att till fullo efterleva funktionsrättskonventionen, vilket inte görs idag. Därför vill vi se att den antas som lag. IfA medverkar i en artikel i Altinget, se nedan.  

Läs hela artikeln här