Partierna om timersättning, minuträkning och omprövningar

HejaOlika har sammanfattat politikerdebatten som hölls vid IfA Debattforum den 18 nov. 

Tre nyckelfrågor inom personlig assistans - vad svarar partierna? Alla riksdagspartier deltog i debatten.


 

Ta del av hela artikeln här