Nyheter

Posts by skapad av HejaOlika

Dags för en ny timschablon för personlig assistans? Snart är analysen klar

Läs mer

”Stoppa minutjakten som urholkar stärkt rätt till assistans”

Läs mer

JO: Försäkringskassan borde ha väglett assistanssökande

Läs mer

Breda protester mot urholkning av timersättning för assistans

Läs mer

Stärkt assistans före valet 2022

Läs mer

Många personliga assistenter fortfarande ovaccinerade

Läs mer

Låt inte personliga assistenter bli statens kontrollverktyg

Läs mer

Kom till skott med utredningen om statligt huvudmannaskap

Läs mer

Kräver nödstopp för kommunala omprövningar

Läs mer

LSS-utredningen oroar. Samtidigt lever hoppet om stärkt assistans

Läs mer