Låt inte personliga assistenter bli statens kontrollverktyg

Anna Barsk Holmbom skriver på HejaOlika: Avsikten har aldrig varit att den personliga assistenten eller assistansanordnaren ska vara myndighetens kontrollverktyg. Det är tydligt att Försäkringskassan vill ändra på detta. Låt dem inte göra det.

Läs artikeln här