Många personliga assistenter fortfarande ovaccinerade

HejaOlika skriver att vaccinationsgraden bland personliga assistenter är betydligt lägre än bland vård- och omsorgspersonal. Den är också betydligt lägre än för befolkningen i stort.

Läs artikeln här