Stärkt egenvård och nytt grundläggande behov välkomnas

HejaOlika skriver: Regeringen vill införa en helt ny lag om egenvård vid bland annat personlig assistans. Det framgår av en lagrådsremiss idag.

– Bra att det tydliggörs i lagen att vissa sjukvårdande insatser kan delegeras till personliga assistenter, säger Sophie Karlsson, IfA, i en kommentar.

HejaOlika skriver:

"IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, välkomnar en ny egenvårdslag.

– Det kan ge bättre struktur kring hur egenvård hanteras, säger Sophie Karlsson. Det kommer att kräva att man tänker till kring när personlig assistans utförs och när sjukvårdande insatser utförs. Momenten kommer troligtvis att gå tätt omlott med varandra och utföras som ett led i den enskildes vardag, men med olika regelverk.

Sophie Karlsson är också positiv till förslaget att man vill införa grundläggande behov för medicinskt tillstånd som kräver löpande stöd."

Läs hela artikeln i HejaOlika

IfAs tipsar! Vad innebär förändringarna kring egenvård och sjukvårdande insatser? IfA tillsammans med ABH Utbildning genomför en digtal grundkurs i att bli vårdgivare den 7 april.