Nyheter

Posts by Admin

Martin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Svårt få gehör för assistansfrågor med en konservativ majoritet”

Läs mer

Stoppa fusk – begränsa assistans för nyanlända

Läs mer

Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt att assistansanvändare som upplever psykisk ohälsa söker hjälp”

Läs mer

Så fångar Försäkringskassan assistansfuskare

Läs mer

IfA kommenterar utifrån dagens dom i "assistanshärva"

Läs mer

Jonas Franksson, ordförande STIL – ”Mycket osäkert läge efter regeringskrisen”

Läs mer

Anhörigas kamp är ofta hopplös

Läs mer

53 procent av nyansökningarna för andningshjälp beviljades

Läs mer

Hanna Egard, lektor, Malmö Universitet – ”Politiska krav på nedskärningar har skapat mer medicinska bedömningar”

Läs mer

”Personlig assistans ses som en välfärdsfråga istället för en rättighetsfråga”

Läs mer

Ökat ansvar för kommuner när assistanslag skärps

Läs mer

Frågeguide vid val av assistansanordnare

Läs mer