Henrik Petrén, Fremia – ”Vänner och anhöriga får rycka in som assistenter”

Den höga sjukfrånvaron pga Covid 19 gör det nu mycket ansträngt i personlig assistans. Ibland får anhöriga och vänner rycka in som en sista utväg, vilket kan leda till Försäkringskassan ifrågasätter assistansbehovet, säger Henrik Petrén.

Ta del av hela artikeln här