Anna Barsk Holmbom– ”Vilka andra behov än de rent medicinska kommer att accepteras?”

Den matematiska modell som utvecklas för att räkna ut timbelopp i personlig assistans riskerar bli alltför medicinsk, säger Anna Barsk Holmbom, Men framför allt ifrågasätter hon antagandet att assistansberättigade med ”dyra” behov vältras över till kommunerna.

– Det finns ingen som helst grund för den typen av påståenden.

Ta del av hela artikeln här