Nyheter

Posts about IfA (3)

Livet - Friheten - Helheten

Läs mer

En av Sveriges största frihetsreformer hotas

Läs mer

Utbildning är en viktig grundsten!

Läs mer

Lagförslag på gång om stärkt rätt till personlig assistans

Läs mer

Corona och den personliga assistansen - information

Läs mer

Behöver du söka fler assistanstimmar?

Läs mer

Det handlar inte om att skrämmas till tystnad - viktigt att värna den enskildes privatliv

Läs mer

IfA ställer sig positiv till vaccinationsbevis

Läs mer

IfA tar kaffepaus med partiledarna

Läs mer

IfA tillskriver statsministern om den personliga assistansen

Läs mer

Manifestation

Läs mer

"Jag hade aldrig kunnat vara den Birgitta jag egentligen är utan min assistans – aldrig"

Läs mer