Byte av anordnare får inte ske brådstörtat

HejaOlika har publicerat kommentarer från IfAs ordförande om att byte av anordnare behöver vara genomtänkt. 

Ta del av intervjun här