Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande

Under pandemin har redan existerande sprickor i välfärden blottats och samhällets ambition om tillgänglighet, delaktighet och likabehandling kommit på skam. Det står klart att vårt lands krisberedskap behöver utvecklas i förhållande till personer med funktionsnedsättning, skriver Smer och Funktionsrätt Sverige.

Ta del av hela artikeln här
"i början av pandemin blev exempelvis bristen på rutiner för tillgänglig kriskommunikation och delaktighet uppenbar", skriver SMER och Funktionsrätt Sverige i Dagens Samhälle idag den 23 mars.

IfAs projekt Krisstöd som startade den 1 januari 2021 kommer att arbeta med det som krävs för att förebygga att framtida små och stora kriser får negativa effekter på livet eller den personliga assistansen, men redan idag finns vissa verktyg.

Ett viktigt verktyg i alla situationer i den personliga assistansen är en tydlighet mellan uppdragen (assistansanvändare, assistansanordnare, arbetsledare och personlig assistent). IfAs digitala utbildningsplattform www.synka.org erbjuder digitala utbildningar för detta ändamål och även en möjlighet för fortsatt utbildning i den enskilda gruppen eller verksamheten med stöd av Synkaguiden.

För mer information kring Projekt Krisstöd och Synka går det bra att kontakta IfA via e-post info@intressegruppen.info eller ringa till kansliet på tel 044-12 00 80