Nyheter

Posts by skapad av Sophie Karlsson IfA

Behöver du söka fler assistanstimmar?

Läs mer

Det handlar inte om att skrämmas till tystnad - viktigt att värna den enskildes privatliv

Läs mer

IfA kommenterar regeringens besked om stärkt rätt till personlig assistans

Läs mer