Behöver du söka fler assistanstimmar?

IfA genomför just nu en enkätundersökning för dig som har assistansersättning beviljad från Försäkringskassan. Hjälp oss i vårt påverkansarbete och svara på våra frågor.

Försäkringskassan gör inte längre tvåårsomprövningar av assistansersättningen, sedan det stoppades i april 2018. Stoppet är bra, men det har ställt på sin spets frågor om när Försäkringskassan ändå ska kontaktas förändringar.

För många sker inte någon kontinuerlig kontakt med Försäkringskassan och vissa kanske till och med känner viss rädsla för att kontakta Försäkringskassan, även om det skulle finnas behov av utökad assistans.

Vi skulle därför vilja att du som har beslut från Försäkringskassan, eller är företrädare för någon som har beslut om assistansersättning från Försäkringskassan, svarar på några frågor om behovet av att ansöka om fler assistanstimmar. (Är du företrädare som svarar så svarar du på enkäten som du tror att den assistansberättigade skulle svarat.)

Du svarar anonymt på enkäten. Vi kommer att använda resultatet i vårt fortsatta påverkansarbete.

Du som är medlem och får vårt Nyhetsbrev har redan fått denna information och om du redan har svarat på enkäten så kan du inte svara på den igen.

Klicka här för att komma till enkäten

Tack för att du hjälper oss i arbetet med att förbättra den personliga assistansen!