”Utredningen kommer inte lägga fram kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ” - Lars Lööw, statlig utredare

Assistanskoll skriver: Lars Lööw säger att utredningens uppdrag är att föreslå hur ett statligt huvudmannaskap ska kunna genomföras. Han ser inga möjligheter för att ett kommunalt huvudmannaskap skulle kunna genomföras.

Nyhetsarkiv