Nyheter

Posts about Media (5)
Bild på Jessica Gustavsson. Foto: Linnea Bengtsson

Rätt och fel om anordnaransvaret

Läs mer
Bild på IfAs ordförande Sophie Karlsson Foto: Linnea Bengtsson

Orimligt att anordnaren ska veta allt

Läs mer

Nödrop om bristande dialog och rättsosäkerhet

Läs mer

Jag blev smått chockad av IVOs beslut

Läs mer
Bild på Sophie Karlsson Fotograf: Linnea Bengtsson

Oro när Humanas tillstånd dras in

Läs mer

IVOs beslut kan försämra självbestämmandet

Läs mer

IVO har meddelat att de vill dra in Humanas tillstånd

Läs mer
Assistansanvändare på promenad med hund

Försäkringskassan - inget förbud mot att assistenter kör assistansanvändarens bil

Läs mer
Bilden visar en stopp-skylt

Får assistenten inte köra? Byt anordnare!

Läs mer
Bild på Försäkringskassans huvudkontor

Du får använda assistanstimmar hur du vill

Läs mer
Bild på Försäkringskassans huvudkontor

Försäkringskassans nya mål för 2023

Läs mer
Bild av händer som håller runt galler

Nya rekommendationer för att få bukt med assistansfusket

Läs mer