Hur klarar vi assistansen?

 

 
HejaOlika skriver om viktiga punkter inom den personliga assistansen just nu och att de kommer att lyftas vid IfAs konferens Rådsmöte och Debattforum.