Stryp inte den personliga assistansen

 

Vi behöver strypa den kriminella ekonomin” understryker de tre ministrarna, Elisabeth Svantesson (M), Anna Tenje (M) och Acko Ankarberg Johansson (KD) (Aktuella frågor 5/5). Inom Intressegruppen för assistansberättigade undrar vi vilka indirekta skador och offer regeringen kan tänka sig i samband med det. Risken är hög att regeringen stryper något som istället ska skyddas. 

IfAs ordförande svarar i Sydsvenskan

Läs artikeln här