IfAs moderatorer på Barnrättsdagen den 21 oktober

IfAs Barnrättsdag arrangeras för första gången och vi har ett angeläget program som modereras av två personer med stor erfarenhet av barnperspektivet!

Hallå…

Brynolf och Sophie, våra digitala moderatorer på IfAs Barnrättsdag den 21 oktober. Ni tillsammans kommer hålla i trådarna och lotsa föreläsare och deltagare genom dagen.

Vilka är ni?

Brynolf: Jag heter Brynolf och haft personlig assistans sedan jag var drygt ett år, idag är jag 23. Jag har jobbat som säljare i 4 år men målet nu är att ta lastbilskörkort. Gillar att prata och är mycket social.

Sophie: Jag är IfAs ordförande, med stark känsla för att barn måste kunna påverka sin egna situation och att vuxna måste lyssna på vad barnet vill, inte tycka sig veta bäst över huvudet på barnet. Jag är själv assistansanvändare och lärde mig redan som barn att strida för mina rättigheter. Det är viktigt att barn tror på sig själva

Vad har den personliga assistansen inneburit för dig?

Brynolf: För mig har den personliga assistansen inneburit att jag kan leva ett självständigt liv, på det sätt som jag vill leva.

Sophie: Jag har sett assistansen som en självklarhet för att kunna leva ett liv utifrån mitt eget självbestämmande. När jag blivit vuxen har jag insett att assistansen inte är en självklarhet utan något som vi hela tiden behöver arbeta för att förbättra.

Vad tycker du är viktigt att tänka på som assistansanordnare när det gäller barn och personlig assistans?

Brynolf: Jag tycker det viktigaste är att se barnens önskemål å vilja och att barnen ska känna sig hörda. Det viktigaste är att barnet känner att dom har inflytande över sin egen assistans, självklart utifrån ålder och förmåga.

Sophie: Att komma ihåg att barn har rättigheter som verksamheten måste arbeta för att förverkliga, att lyssna på barnet och inte bara på föräldrarna. Det är viktigt att ha kunskaper om Barnkonventionen och vilka krav som ställs i LSS

Varför ska man anmäla sig till den här dagen?

Brynolf: Jag tycker du ska anmäla dig till den här dagen för att barn och dennes personliga assistans är väldigt viktigt, inte minst för att barnet ska kunna leva ett liv där hen känner att hen klarar det som hen vill.

Sophie: För att det blir en rolig och lärorik dag, som kommer att resultera i bättre assistans för barn.

Hoppas vi ses!