Ny överenskommelse om dygnsvila

SKR skriver: SKR och Sobona har träffat överenskommelser om dygnsvila för medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag. Överenskommelserna rör bland annat brandmän och personliga assistenter.

Läs hela artikeln här