Humana får fortsätta under prövningsprocessen

Humana meddelar att Kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd för IVOs överklagande av förvaltningsdomstolens beslut om inhibition

Läs mer här