Oro för att Försäkringskassan ska agera polis

 

Regeringen har tillsatt en ny utredning om effektivare bekämpning av bidragsbrott. Bland annat så uttalade äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje att Försäkringskassan ska avlasta polis- och domstolsväsendet. 

IfA anser att det inte är bra att ge Försäkringskassan mer polisiära befogenheter. Det kan leda till att assistansberättigade blir än mer kontrollerade och ifrågasatta. IfA har uttalat sig hos HejaOlika. Läs artikeln här.