En välfärd att lita på?!

IfA kommenterar regeringens budget med en höjning av assistansersättningen med 1,5 %. 

Idag har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2023. IfA kan konstatera att den innebär en djup besvikelse när det gäller höjningen av assistansersättningen. Regeringen anslår en höjning med endast 1,5 % av assistansersättningen. Ersättningen stiger då från 319,70 kr till 324,50 kr per timme. Det är inte tillräckligt.  

Detta då riktmärket för löneförhandlingarna är 4,4 %, semesterrätten förstärks för många arbetstagare vilket leder till ökade kostnader, vi har en inflation att förhålla oss till som kommer att leda till ökade kostnader för assistansens administration i form av t ex höjda lokalkostnader. Därtill kommer också behov av kompetenshöjning och ökade kostnader vid genomförande av personlig assistans där egenvårdande eller sjukvårdande insatser utförs och andra kvalitetshöjande åtgärder som behövs inom den personliga assistansen.  

Genom kampanjen Rimliga villkor, som drivs av 12 organisationer där IfA är en, hade vi framfört att assistansersättningen behöver höjas med 30 kr. Det var redan före inflationen. Det blev nu en höjning på 4,80 kr. Regeringen talar om en välfärd att lita på. Hur ska den låga höjningen av assistansersättningen kunna säkerställa en personlig assistans att lita på?  

IfA är inte nöjd och kommer att driva på kring detta i påverkansarbetet, redan nästa vecka har vi debatt med socialutskottets ledamöter vid IfA Rådsmöte och Debattforum.