En sorglig ökning i en krissituation för den personliga assistansen

Den personliga assistansen befinner sig i kris. Den låga ersättningen gör att det är oerhört svårt att få till en välfungerande personlig assistans med bra kvalitet. Det är nästan omöjligt att rekrytera personliga assistenter med rätt kompetens. Vi kan inte leva upp till löneanspråken och den personliga assistansen blir inte ett attraktivt yrke. 

Assistansersättning är en ekonomisk ersättning som den enskilde beviljas för att kunna köpa personlig assistans för. För närvarande uppgår ersättningen till 324,50 kr per timme, regeringen vill räkna upp den med 2,5 % för 2024, till 332,60 kr per timme. Betänk att löneökningarna väntas vara 7,4 % den närmaste tiden.  

I assistansersättningen ingår lönekostnader och lönebikostnader, assistans- och utbildningsomkostnader, kostnader för arbetsmiljöinsatser, personalomkostnader, och administrationskostnader. Vilka tjänster kan en köpa i samhället för ringa 324,50 kr per timme? Fundera över det ett slag. 

Många assistansberättigade som har behov av personlig assistans dygnet runt får dessutom inte full ersättning dygnet runt utan endast så kallad väntetid under dygnsvila. Den ersättningen uppgår till endast 81 kr per timme inklusive alla delar och där är lönen ut till assistenten endast är 38 kr per timme. Det blir alltmer svårt att hitta personliga assistenter som accepterar en lön om endast 38 kr per timme. Skulle du vilja vara på ditt jobb för 38 kr per timme?  

Vi assistansberättigade vill ha rimliga villkor för att kunna köpa bra personlig assistans, och kunna erbjuda de personliga assistenterna bra löner och villkor. Det har vi inte idag. Vi får försöka övertala människor att utföra kvalificerat arbete till en låg ersättning med dåliga villkor. Detta är alltså vad staten erbjuder oss.  

Vi vill också ha bra anordnare att välja mellan. Vi vet att allt fler verksamheter överväger att lägga ner sin verksamhet eller blir tvungna därtill om det inte finns medel att täcka kostnaderna. Assistansberättigade vars kostnader för den personliga assistansen blir alltför höga kommer inte kunna välja verksamhet alls, utan blir tvungen att använda sig av kommunen som anordnare tillslut.  

Ska vi som har behov av personlig assistans vara tvungna att acceptera att vi på nåder beviljas en ersättning som vi vet inte är tillräcklig för att det ska bli bra varken för oss eller de personliga assistenterna eller assistansanordnare som vill bedriva personlig assistans med bra kvalitet?  

Personlig assistans är en rättighet som ske ge assistansberättigade möjlighet att kunna leva som vem som helst, vara fullt delaktig och jämlik i samhället. Regeringen måste se till att det finns en reell möjlighet att på riktigt leva upp till det som lagen säger, inte försöka lura allmänheten att tro att den personliga assistansen enbart är ett tillhåll för skurkar och bedragare. Vi upplever att den bilden utnyttjas av regeringen som  ursäkt för att försöka hålla nere kostnaderna för den personliga assistansen. Men för oss, som verkligen behöver och har rätt till personlig assistans, fångas inga skurkar genom att vi får mindre ersättning, det gör det enbart svårt för oss att få våra liv och assistansen att fungera.  

Regeringen måste inse att hela samhället tjänar på att ha en fungerande personlig assistans!  

Vi vill genast se nya tag kring den personliga assistansen och att det skjuts till erforderliga medel för att den ska kunna fungera och att de kommande löneökningarna för de personliga assistenterna kan täckas av beviljade medel och att vi framöver kan komma ur den rådande krisen!