"Vi och Försäkringskassan har nog delade meningar"

Assistanskoll har intervjuat bl a IfAs ordförande om Försäkringskassans omprövningar vid väsentligt ändrade förhållanden.

Assistanskoll skriver: IfA och jurister inom LSS reagerar på att Försäkringskassan nu säger att det är oklart vad ”väsentligt ändrade förhållanden” innebär och att det behöver förtydligas.

Läs hela artikeln här