Skapa verktyg för framtiden - Projekt Krisstöd

Assistansanvändare - Assistansanordnare - Personliga assistenter

Delta i arvsfondsprojektet Krisstöd genom att besvara en enkät om pandemin och personlig assistans

Projekt Krisstöd arbetar med att förbättra krisstödet inom personlig assistans. Vi vill skapa verktyg för framtiden. För detta ändamål har vi tagit fram enkäter för att assistansanvändare, personliga assistenter och assistansanordnare ska få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter från den pågående pandemin.

Frågorna i enkäten är ställda utifrån hur en har upplevt pandemin och innebär inte att situationer måste ha hanterats på ett visst sätt utan vi vill veta hur det har sett ut i praktiken för att kunna skapa bra lösningar för framtiden.

Vi hoppas att du kan vara en av de som besvarar en enkät. Beroende på enkät tar det mellan 6-9 minuter att besvara frågorna och glöm sedan inte att klicka på Klar när enkäten är färdig så att den skickas in till oss. Länkar till enkäterna hittar du längst ner i detta meddelande.

Vi tackar dig för din medverkan!

Vill du veta mer eller hålla dig uppdaterad om hur vårt arbete fortskrider är du välkommen att kontakta oss på krisstod@intressegruppen.info eller följa oss på vår Facebooksida "Arvsfondsprojektet Krisstöd" eller IfAs webbplats www.intressegruppen.info

Hälsningar från Projektteamet

Länk till enkät för ASSISTANSANVÄNDARE
Länk till enkät för ASSISTANSANORDNARE
Länk till enkät för PERSONLIG ASSISTENT