"Prepping för personlig assistans – ny webbutbildning"

HejaOlika skriver om Projekt Krisstöds webbutbildning om kris, ansvar och prepping.

 

 

HejaOlika uppmärksammar vår nya webbutbildning och vad som på gång i projektet -  Läs hela intervjun här

 

Information om projektet 

Kontakt: krisstod@intressegruppen.info eller tel 044-120080

Nyhetsarkiv