Manifestation

Den 3 december är det Internationella Funktionshinderdagen och det vill vi uppmärksamma! Under vecka v.48 kommer flera arrangemang, manifestationer och andra evenemang genomföras både digitalt och runt om i Sverige.

På gång:

Temadagar: Funkisaktivism 29 nov - 3 december. RBU arrangerar digitala evenemang varje dag, mer information (program och tider) på RBUs Facebook.

3 december - Manifestation för den personliga assistansen på Mynttorget i Stockholm. Arrangör Föreningen JAG. Mer information (program och tider) på JAGs FB

5 december - Manifestation för alla kl 13-15, Malmö. RBU Skåne, FUB Skåne, IfA mfl arrangerar en manifestation på Sankt Johannesplan, Malmö. Mer information på Facebook

Sprid vidare!

Hör av dig om du har tips på fler arrangemang kopplat till 3 december så lägger vi upp information här.  Kontakt: Christina Jyrell, christina@intressegruppen.info 044-120080