Lagändring om egenvård, sjukvårdande insatser och nytt grundläggande behov

Riksdagen har beslutat om att de förslag som regeringen lagt om ny egenvårdslag och nytt grundläggande behov ska genomföras.

Nyhetsarkiv