Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt att assistansanvändare som upplever psykisk ohälsa söker hjälp”

Isolering och psykisk ohälsa. Behov av utökad assistans som ofta inte beviljats. Nya rutiner hos anordnarna. Det är några följder av Covid 19-pandemin, enligt Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen. Hon säger också att utformningen av personlig assistans haft fördelar ur smittosynpunkt.

Ta del av hela artikeln här.