IfA ställer sig positiv till vaccinationsbevis

IfA har lämnat in remissvar till regeringen angående promemoria om Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna.

I Socialdepartementets promemoria om vaccinationsbevis framgår bl a att det i promemorian föreslås en möjlighet att använda vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd i verksamheter där risken för trängsel och smittspridning är särskilt stor, för det fall att det epidemiologiska
läget i Sverige försämras och begränsningar är nödvändiga att återinföra. Förslagen innebär att serveringsställen, platser för fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser och platser för privata sammankomster ska ges möjligheten att använda sig av vaccinationsbevis, enskilt eller i kombination med andra smittskyddsåtgärder.

Därutöver föreslås att samma regelverk som för övriga verksamheter även ska gälla för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt för mässor. Barn under 18 år och personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig omfattas inte av förslagen. Vidare föreslås ett återinförande av krav på smittskydds åtgärder inom viss långväga kollektivtrafik och en möjlighet att använda vaccinationsbevis även där. Då förslagen i denna promemoria utgör ett underlag i syfte att ha beredskap för det fall det epidemiologiska läget är sådant att vaccinationsbevis behöver användas som en smittskyddsåtgärd föreslås inte något datum för ikraftträdande av förslagen. Förslagen kan komma att införas vid
olika tidpunkter för olika verksamheter beroende på smittläget och smittspridningens utveckling.

IfAs inställning

IfA ställer sig positiv till förslagen i promemorian.

IfAs motivering

IfA är en organisation för assistansberättigade, dvs personer med omfattande funktionsnedsättningar. Många assistansberättigade tillhör riskgrupperna för att drabbas hårt av pandemin eller till och med avlida. Tyvärr bekräftar också statistik från Socialstyrelsen att det är så. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att skydda assistansberättigade eller minimera risken för assistansberättigade att utsättas för smitta. Assistansberättigade vill precis som övriga medborgare, kunna leva och verka i samhället så långt det är möjligt även under pandemin och vaccinationsbevis kan då medföra en viss trygghet, även om inte heller det förstås helt kan skydda mot risken att bli smittad.

Det är även viktigt att skydda personer som finns i assistansberättigades omedelbara närhet såsom personliga assistenter och anhöriga. Personliga assistenter är en stor yrkesgrupp som finns ute i samhället och deltar i evenemang och sociala sammanhang både genom sitt arbete och privat. Krav om vaccinationsbevis kan således medföra en ökad säkerhet även för dem och minska risken att de själva utsätts för smitta eller riskerar att smitta den assistansberättigade och personer i dennes nära omgivning.

Sammantaget är således IfA positiv till att krav om vaccinationsbevis införs även om det inskränker vissa personers möjligheter att delta i vissa sammanhang, men nyttan av vaccinationsbevisen väger tyngre än den ökade risk att utsättas för smitta som det innebär att inte ha dem.