Remissvar till "Stärkt personlig assistans"

Assistanskoll skriver följande: Funktionsrättsrörelsen och Fremia är generellt positiva, men många ser problem för anordnarna att kunna bli vårdgivare och ifrågasätter ett schabloniserat föräldraavdrag. Socialstyrelsen tror inte att en egenvårdslag löser problemen. Försäkringskassan tror fler än beräknat kommer beviljas assistansersättning.

Ta del av hela artikeln här