David Lega, EU-parlamentariker, Kd, - ”Viktigt att frågan om personlig assistans inte hamnar på EU-nivå”

Att kräva att länder som Rumänien eller Ungern ska införa personlig assistans idag är inte realistiskt, anser David Lega, EU-parlamentariker (Kd). Han ser också faror i att frågorna lyfts upp i den sociala pelaren på EU-nivå.

– Om 27 länder ska jämkas ihop och vi ligger ett halvt sekel före måste vi vara försiktiga.

Ta del av hela artikeln här