Åsa Strahlemo, DHR – “Assistansfrågan står över den politiska dagsformen”

Funktionsrättskonventionen ska vara grunden för lagstiftningen kring personlig assistans. Det måste vara utgångspunkten oavsett vilka partier som sitter regeringsställning, säger Åsa Strahlemo, ordförande i DHR.

Ta del av hela artikeln här