Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – ”Det finns en rädsla för att söka fler assistanstimmar”

Försäkringskassan tänjer alltmer på vad som kan vara ”väsentligt ändrade förhållanden” för att kunna ompröva redan beviljad assistansersättning. Regeringen måste agera, säger Sophie Karlsson, som också vill se åtgärder mot tidsbegränsade beslut i kommunerna.

Ta del av hela artikeln här