Försäkringskassan - inget förbud mot att assistenter kör assistansanvändarens bil

Assistanskoll har intervjuat Försäkringskassan om hur assistanstimmar får användas och om bilkörning. 

Läs artikeln här