Instagram

Nyheter

Försäkringskassan – ”Vi har inte anledning att ändra vårt rättsliga ställningstagande”

Trots att justitierådet Thomas Bull i HFD sagt att deras dom inte sade något om väntetid eller beredskap ändrar inte Försäkringskassan sitt ställningstagande

Läs mer

Dragkamp om LSS inom alliansen

Frågan om LSS skär tvärs igenom de politiska blocken.

Inom alliansen pågår det en dragkamp om att hitta en gemensam linje.

– Här måste Moderaterna vika sig, säger en borgerlig källa.

Läs mer

Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen

Vad säger riksdagspartierna och regeringen?

Läs mer

DHR larmar om assistanskrisen till FNs särskilda rapportör

Till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Catalina Devandas Aguilar

Läs mer

Debatt: Domar som försvagar assistansersättningen

"Kommer regeringens utredning sedan att visa om och hur domar och regleringsbrev urvattnat lagen om LSS? Och blir de sedan någon förändring i lagstiftning och blir den tydligare så att myndigheter slipper vända sig till förvaltningsdomstolar för att få förtydliganden även i fortsättningen?"

Läs mer

IfA kräver moratorium

 

Det är ytterst välkommet att socialutskottet åter tar upp Försäkringskassans aktuella ställningstagande. Nu krävs besinning. För assistansen är...

 

Läs mer

Socialutskottet kräver nytt möte med Försäkringskassan

Försäkringskassans chef Ann-Marie Begler kallas åter till riksdagens socialutskott för att förklara kassans hantering av assistansersättning till funktionshindrade.

Läs mer

Utan assistans ingen frihet

GP-Ledare. Krisen inom LSS är ett av flera symptom på att politiker inte gör rätt prioriteringar med skattemedel.

Läs mer

"Försäkringskassan övertolkar assistansdom"

Försäkringskassan gör en långtgående tolkning av rätten till personlig assistans i den nya domen från Högsta förvaltningsdomstolen. Det menar justitierådet Thomas Bull i Högsta förvaltningsdomstolen, som själv varit med och dömt.

Läs mer

Kommunal - "Assistenterna drabbas om assistans bara beviljas för aktiva perioder"

Även Kommunal är negativa till HFD-domen 2017 ref. 27 och Försäkringskassans tolkning av den. Om assistans bara beviljas för aktiva perioder kan assistenterna drabbas av delade arbetspass och sänkt sysselsättningsgrad.

– Man tar inte hänsyn till att det är människor som jobbar i den här branschen, säger Margaretha Johansson i en intervju i Kommunalarbetaren.

Läs mer